next up previous
Next: Switzerland Up: No Title Previous: Norway

Denmark

Berlingske Tidende (Miriam Katz, Denmark) October 22, 1996: ``Livet som det kunne vaere. De skelner ikke mellem levende og dodt, men mellem organisk og digitalt liv. Forskere i kunstigt liv udforsker et tomrum hinsides biologien, der forener kultur og teknologi i et udvidet syn pa naturen. Ung dansker er med i front.''

Hovedområ det (Jakob Skipper, Denmark) December 6, 1990: ``Kunstigt liv. Nu kommer det kunstige liv. En voksende gruppe af dataloger, biologer, fysikere, psykologer og mange andre forskere efterlinger på computer det naturlige liv.''



Thomas S.Ray
Thu Aug 24 11:22:15 JST 1995